Till- och ombyggnad av hus i Farhult 2020-2021 - Sjöhagavägen 15.

Fakta:
Ursprungfastigheten uppfördes som sommarstuga 1936.
Ombyggnader och tillbyggnader har skett ett antal gånger under resans gång senast 1982.
Under 2008 och 2010 har ombyggnad av toalett och kök genomförts.
Ett uterum byggdes 2015.

I den aktuella om- och tillbyggnaden ingår
a/ tillbyggnad av fastighet
b/ renovering av ytskikt i befintlig fastighet med nytt innetak/målning/slipning av golv
c/ nytt yttertak på garage och befintligt bostadshus
d/ ny fasad på befintlig fastighet
e/ trädäck mot gatan
f/ markarbeten
g/ renovering av gammal el

Arkitekt: AHA Arkitekter Malmö ritade om- och tillbyggnaden 2019
Bygg:  Under 2020-21 har genomförts av MIckes Bygg och Kakel, Ljungbyhed.
Golv:  Baseco Furugolv
Kakel och sanitet: Svenska Kakel
Toalettinredning: Ikea
Värme: Farhults VVS
Kontrollansvarig: Höganäs Byggkonsult Ab
VVS: Dübels VVS Ljugbyhed
Målningsarbete: FB Måleri
Mark: Billy & Carinas Trädgårdsanläggning
Elarbete: EL-Mekano Ljungbyhed

Genom att klicka på en bild så blir den rejält förstorad !

Trädgård mot havet
Utsättning av byggnad april 2020
Färdig grund i maj 2020
Takfonster Velux med motor och gardiner
Sovloft andra våningen
Trädäck mot gatan klart
Sovloft med havsutsikt
Varmvattenberedare
Befintlig fastighet th. garage rakt fram.
Grundarbeten
Vy från gatan
Ny elcentral
Skåpvägg toalett med anpassning mot vägg/fönster/fläkt
Trätrappa färdig med garderob
Vy mot gamla huset
Tredelad handledare för bästa grepp
Vy norrut i undervåningen
Dockning mellan nytt och gammal hus
Toalettgolv gjutet
Golv i badrum från Svenska kakel
Den nya entréen
Fönsterbrädor i glas
Trappa med Baseco trägolv
Toalett med skyddsplast i blått
Vy från vardagsrummets innersta vrå!

17 januari 2021
Nu återstår att måla väggar och slipa golv i gamla huset samt att lägga tak på garaget. I vår kommer hela fastigheten få en strykning av färg till!
Uppdatering när solen lyser i maj!