2020-01-01  Det nya decenniet

Nu är vi där. Tredje decenniet på 2000-talet. Så snabbt det gick.
Här kommer texterna från detta decenniums första år.