2023-01-26 Många texter på IMV:s hemsida
Under 2022 och 2023 har många av mina texter hamnat på IMV:s hemsida. IMV betyder Idrottsmuseets vänner i Malmö och dess hemsida. Du hittar alla texter på den här sidan - klick