Den här sidan görs av Bosse Hultén och här landar hans texter och bilder.  Här är fakta om hemsideägaren:

Född 1952 i Stockholm. Uppvuxen i Malmö och dessemellan bodde han i Landskrona.
Skolgången i Malmö skedde på Rönneholmsskolan, Mellanhedsskolan, Fågelbacksskolan och Borgarskolan.
Tidigt idrottsintresserad med föräldrar med idrottsförflutet (mamma Sonja gymnast, pappa Palle handboll)
Började med simning som 10-åring i  Malmö Simsällskap. Var sedan fast.
Gått Idrottslärarlinjen - simning på GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan).
Började parallellt med första studieåren i Lund arbeta som simtränare i Malmö.
Simtränare och Klubbchef i Malmö redan som 22-åring.
Efter några år samma funktion i SK Hajen i Lomma.
Efter andra omgången av studier (på GIH) elittränare i Malmö Kappsimningklubb.
Parallellt med detta idrottslärare i Lomma Kommun.
Har också varit tränare på Simgymnasiet i Klippan under en termin.
Efter några år som enbart Idrottslärare mellan 1986-88 blev han Klubbdirektör i SK Poseidon, Lund. 
1989 som säljare och sedan Marknadschef på Malmsten AB i Åhus.
Återkomst till simningen och Klubbdirektörsjobb i simklubbarna i Malmö 2001.
Under åren 2007 till 2012 Försäljningschef på Rantzows Sport i Hjärnarp.
2012 grundade han Swim Systems Scandinavia och sålde inredningar och utrustningar till kommuner, simhallar, simklubbar och byggföretag.
Swim Systems såldes 2019 och sedan dessa har han arbetat med sitt moderföretag SIMMA AB - som ger ut hemsidan www.simma.nu - producerar hemsidor för Svenska Simförbundet och ger ut Simpodden Hultén & Jansson.
Mellan åren 1986-2012 var han Svenska Simförbundets Mästerskapsspeaker och mellan 2000-2006 Europeiska Simförbundets speaker.
Sedan 1995 har han regelbundet kommaterat simning på Eurosport och i Discovery Channel.
Ger sedan år 2000 ut hemsidan SIMMA.NU
Idag också verksam som konsult i badbyggnadsfrågor

Kontakt: bo.hulten at telia.com
Telefon 0709-565690