Mediaträning för idrottare....

Mediaträning för idrottare:
Inled alla svar med en negation.
Tex. "Nej, det gick bra idag".
Svar på frågor om förfluten tid, skall innehålla: uttrycket:
"Där och då."
Svar på frågor om det som hände idag skall alltid innehålla uttrycket:
"Här och nu."


159106093_10160664447559018_146278128612966122_ojpg


När spelet alt. aktiviteten skall beskrivas - oavsett om det är långt ute i skogen eller inne i en varm arena skall detta beskrivas som:
Där ute.... och gärna med tillägg av uttrycket "blåste det snålt idag"
Roger Blomqvist - i salig åminnelse som ibland ägnade sig åt mediaträning med idrottare - hade gråtit mer än vanligt.
Saknar ofta hans lätt spruckna röst.